สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะผู้บริหาร

 

นายครรชิต  หนุนชู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

นายสมชาติ  สิงหล
รองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล
นายสุวรรณ์   บุญเยี่ยม
รองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

นายพลังพล   มุมทอง
เลขานุการ นายก ฯ
view