สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การลดใช้พลังงานในภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- คำสั่ง

-ประกาศ

- แผนปฏิบัติการใช้

- รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน  ประจำปีงบประมาณ 2565

- งบประมาณข้อบัญญัติ ค่าไฟฟ้า  เพลิงน้ำมันเชื้อ

view