สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การติดตามและประเมินผลแผน ฯ อบต.

- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1เดือนเมษายน 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ) -รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒน......

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน อบต.

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 -ประกาศใช้แผนพัฒนาท......

อ่านต่อ
view