สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ส่งเสริมความโปร่งใส  มีคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล
Tags :

view