สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

- ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

ประเภท พนักงาจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Tags :

view