สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านประทุน (แยกวัดป่า) หมู่ที่ 4-บ้านซาด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

Tags :

view