สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

การมอบอำนาจของนายก อบต.

-ประกาศ-อบต.แตล-เรื่่องการมอบอำนาจของผู้บริหาร -คำสั่ง ประกาศ มอบหมายหน้าที่-การสั่งการ-การปฏิบัติราชการองนายก-อบต. -บันทึกเวียน_การมอบอำนาจในการปฏิ......

อ่านต่อ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน

- แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน...

อ่านต่อ

รายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลุกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสารรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

อ่านต่อ
view