สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล...

อ่านต่อ

ส่วนโยธา

นางสาวมยุรี ชาวนาผู้อำนวยการกองช่าง นายจิรชัย วรรณศิรินายช่างโยธาชำนาญงาน นางสาวขวัญจิร......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา

นายไตรรงค์ มณีคำผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)นักวิชาการศึกษา นางแสงมณี......

อ่านต่อ

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง นางพัทธิยา ทองคำผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้านักวิชาการเงินและบัญ......

อ่านต่อ
view