สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประ......

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่...

อ่านต่อ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี งบประมาณ 2561-2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563-ระบบตำแหน่งสายงาน ฯ แนบท้าย-แนบท้ายประกาศโครงร้างใ......

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) -นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจำปีงบปร......

อ่านต่อ
view