สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาตำบลแตล

วิสัยทัศน์  (Vision) ในการพัฒนาตำบลแตล

"มุ่งมั่นพัฒนา  สังคมน่าอยู่  ประชาชนมีความสุข  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

view