สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศจัดตั้ง อบต.

- ประกาศจัดตั้ง อบต....

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาตำบลแตล

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาตำ......

อ่านต่อ

ส่วนการโยธา อบต.

ส่วนการโยธา อบต. ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุง......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา อบต.

ส่วนการศึกษา อบต. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ......

อ่านต่อ
view