สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566...

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ...

อ่านต่อ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 (ITA) - รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน......

อ่านต่อ
view