สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล...

อ่านต่อ

กองช่าง

นางสาวมยุรี ชาวนาผู้อำนวยการกองช่าง นายชัยนันท์ อุส่าห์ดีนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นาง......

อ่านต่อ

กองการศึกษา

นายไตรรงค์ มณีคำผู้อำนวยการกองการศึกษา นายรัฐพล ประถมชัยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน ......

อ่านต่อ

กองคลัง

กองคลัง นางพัทธิยา ทองคำผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้านักวิชาการเงินและบัญชีชำ......

อ่านต่อ
view