สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนโยธา

นางสาวมยุรี ชาวนาผู้อำนวยการกองช่าง นายจิรชัย วรรณศิรินายช่างโยธาชำนาญงาน นางสาวขวัญจิร......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา

นายไตรรงค์ มณีคำผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)นักวิชาการศึกษา นางแสงมณี......

อ่านต่อ

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง นางพัทธิยา ทองคำผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้านักวิชาการเงินและบัญ......

อ่านต่อ

สำนักปลัด

สำนักปลัด นายทองดี เกตุมณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล นายสุธี บุญยงค์รอ......

อ่านต่อ
view