สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนโยธา

นางสาวมยุรี ชาวนาผู้อำนวยการกองช่าง นายจิรชัย วรรณศิรินายช่างโยธาชำนาญงาน นางสาวขวัญจ......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา

นายไตรรงค์ มณีคำหัวหน้าส่วนการศึกษา นางสาวพรนภัส จิตรคงนักวิชาการศึกษา นาง......

อ่านต่อ

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง นางพัทธิยา ทองคำหัวหน้าส่วนการคลัง นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้านักวิชาการเงินและบัญ......

อ่านต่อ

สำนักปลัด

สำนักปลัด นายพงศกรณ์ เกตุมณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล นายสุธี บุญยงค์......

อ่านต่อ
view