สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- คำสั่ง/ประกาศศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- แนวทางการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

สรุปผลการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน อบต.แตล พ.ศ. 2565  เดือน ต.ค. 64- ก.ย. 65

- สรุปผลการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน อบต.แตล พ.ศ. 2566  เดือน ต.ค. 65- มี.ค.66

view