สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานกิจการสภา อบต.แตล

-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 -สมัยสามัญ-สมัยที่1-ปร......

อ่านต่อ
view