สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับแจ้งข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล 

ที่ตั้ง : บ้านแตล  หมู่ที่  22 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประเทศไทย Thailand รหัสไปรณีย์  32110

โทรศัพท์ : 044-586095 

นายจิรทีปต์  บุญเหมาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เบอร์โทรศัพท์   080-7969625  

เว็บไซต์ : www.tambontael.com

อีเมล์ : saraban_06320903@dla.go.th

view