สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และสร...

อ่านต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ดาวโหลดเอกสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ,ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ,ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสารรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ,ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ
รายงานผลโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3 ,หมํูที่ 6 ,หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 14 และการซ่อมทางผิวลาดยาง  หมู่ที่ 4

รายงานผลโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ,หมํูที่ 6 ,หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 14 และการซ่อมทางผิวลาดยาง หมู่ที่ 4

ดาวโหลดเอกสารรายงานผลโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3 ,หมํูที่ 6 ,หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 14 และการซ่อมทางผิวลาดยาง  หมู่ที่ 4

อ่านต่อ