สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 ต.ค. 63- มี.ค. 64)

1. สถิติการให้บริการกู้ชีพ อบต.แตล 2. สถิติการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์ 3. สถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า 4. สถิติการให้บริการภาษีป้าย 5. สถิติการใ......

อ่านต่อ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 เม.ย.64- ก.ย. 64)

1. สถิติการให้บริการกู้ชีพ อบต.แตล 2. สถิติการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์ 3. สถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า 4. สถิติการให้บริการภาษีป้าย 5. สถิติการใ......

อ่านต่อ

ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1 ต.ค. 64- มี.ค. 65)

1. สถิติการให้บริการกู้ชีพ อบต.แตล 2. สถิติการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์ 3. สถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า 4. สถิติการให้บริการภาษีป้าย 5. สถิติการใ......

อ่านต่อ
view