สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

-การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางสื่อสารกับประชาชน -แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจา......

อ่านต่อ
view