สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.แตล พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือ......

อ่านต่อ
view