สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด......

อ่านต่อ

ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ดาวโหลดเอกสารการขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล...

อ่านต่อ

ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื......

อ่านต่อ
view