สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด

สำนักปลัด นายทองดี เกตุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล......

อ่านต่อ

สมาชิก อบต.

นายสมจิต มณีคำ อบต. หมู่ที่ 1 นายอรรถพร ทองศรี อบต. หมู่ที่ 1 นายเชาวลิต สายใจบุญ อบต. หมู่ที่ 2 นายวุฒิภัทร ศ......

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร

นายครรชิต หนุนชูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล นายสมชาติ สิงหลรองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล นาย......

อ่านต่อ
view