สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาท่ม จากบ้านนายสุวรรณ บุญเยี่ยม ถึงบ้านนางสมหวัง นารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags :

view