สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตลview